Interdyscyplinarny program realizowany przez Centrum Kultury Zamek w Poznaniu w 2015r.

Wiele jest sposobów patrzenia na świat, jego kształt i proporcje zależą od punktu odniesienia, kąta pod którym się patrzy, perspektywy… Często zmiana tej perspektywy pozwala ujrzeć otaczającą rzeczywistość w zupełnie innym, nowym świetle. W fotografii, sztukach plastycznych istnieje pojęcie ‘żabiej perspektywy’ – to kadrowanie polegające na ustawieniu obiektywu znacznie poniżej środka rejestrowanego obiektu. Efekt jest częstokroć dość przytłaczający - wszystko staje się o wiele większe, dominujące, wręcz nieprzyjazne. Przygotowując ten projekt przyjęliśmy założenie, iż w taki właśnie sposób zwierzęta mogą widzieć otaczający świat, szczególnie świat ludzi.

Interdyscyplinarny program „Z perspektywy żaby” odbędzie się w CK Zamek w Poznaniu w dwóch blokach: wiosennym i jesiennym. Jego oś stanowi wyłoniony na drodze konkursu, kuratorski program performatywny Anny Królicy, składający się z siedmiu nowatorskich spektakli autorstwa cenionych na świecie twórców - trzech zagranicznych i czterech polskich, z których dwa skierowane są głównie do najmłodszej publiczności.

Niezwykły potencjał programu przygotowanego przez Kuratorkę umożliwiający otwarcie na szeroki wachlarz tematów związanych z problematyką animalistyczną, stał się dla nas inspiracją do stworzenia szerszego projektu, wykraczającego poza teatr i taniec. I tak zagadnienia związane z miejscem/obecnością zwierząt w naszym życiu stały się jednym z ważniejszych focusów Centrum Kultury Zamek w 2015 roku.

Uzupełnieniem dla spektakli będą więc liczne wydarzenia kontekstowe – wykłady, dyskusje, spotkania, warsztaty dla dzieci, wystawa - czerpiące z bogactwa zagadnień raczkującej jeszcze w Polsce, a świetnie rozpowszechnionej w krajach anglosaskich i niemieckojęzycznych, dziedziny nauki jaką są ‘human-animal studies’ stanowiące jeden z filarów posthumanistyki. Studia nad zwierzętami mają bowiem w świecie istotny wpływ na teorię i krytykę sztuki, u nas ciągle brakuje teoretycznej podbudowy badania problematyki animalistycznej w funkcjonowaniu społeczeństwa i jego kultury, brakuje też zwykłej społecznej świadomości.

Trzy wykłady i jeden panel dyskusyjny (przygotowane przez Kuratorkę) odnoszą się bezpośrednio do obecności zwierząt w tańcu, teatrze i sztuce, pozostałe wydarzenia poszerzają naszą ‘żabią perspektywę’ o zagadnienia bardziej społeczne, tematy zaczerpnięte z codziennego życia, skierowane do szerszego grona odbiorców. Porozmawiamy m.in. o etyce ogrodów zoologicznych i ich miejscu we współczesnym świecie (w Poznaniu mamy aż dwie tego typu placówki), zastanowimy się czy zwierzątka bardziej lubimy czy lubimy zjadać oraz czy wegetarianizm to tylko nowa wrażliwość we współczesnym świecie, poznamy dzikie zwierzaki bytujące w naszym mieście. Nie zabraknie też działań o charakterze społecznym, propagujących ‘słuszne’ idee związane z szeroko pojętym tematem zwierząt żyjących wokół nas. Zaprosimy m.in. na targi żywności wegetariańskiej i wegańskiej połączone z wspólnym śniadaniem przed gmachem CK Zamek, dla najmłodszych przygotujemy grę ‘terenową’ po zamkowych wnętrzach, której głównym tematem będzie wiedza o zwierzętach a celem – propagowanie szacunku dla nich, zorganizujemy akcję ‘pomocową’ dla podopiecznych poznańskiego schroniska dla zwierząt.
___________________________________________________________________________________

O performatywnej części projektu, która była punktem wyjścia dla stworzenia wielowątkowego, interdyscyplinarnego programu „Z perspektywy żaby” opowiada jej kuratorka – Anna Królica:

Wbrew tradycyjnej opinii taniec współczesny często stawia sobie za cel krytyczne komentowanie otaczającej nas rzeczywistości i praktyk społecznych. Coraz częściej choreografie określają nie tylko abstrakcyjne parametry człowieka poruszającego się w przestrzeni wobec przepływu czasu, ale do najistotniejszego aspektu tańca urasta kontekst-swoista rama, w którą wpisuje się działania i wypowiedzi performerów. Dzięki tak przedefiniowanej wizji tańca, razem z antropologami i filozofami rozważającymi o miejscu zwierząt w naszej rzeczywistości, podążają choreografowie. Ostatnimi czasy nabrzmiewa potrzeba podniesienia raz jeszcze kwestii zwierząt, która pojawia się coraz częściej w coraz prężniej rozwijanych animal studies, między innymi stawiając sobie za cel uwzględnienie innej niż ludzka perspektywy patrzenia na świat i rozumienia go. Raz jeszcze zastanowienia się nad tzw. animal question, czyli postawienia sobie pytania o miejsce zwierząt w świecie, relacje pomiędzy człowiekiem a zwierzęciem, zdefiniowania sobie zwierzęcia na nowo.
Duet Jareda Gradingera i Angeli Schubot w „What they are instead of?” wybrałam do tego programu ze względu na temat intymności. Choreografowie stawiają pytanie o granice cielesności. Mnie z kolei interesuje pytanie o język i postrzeganie pewnego typu intymności jako instynktownej, dzikiej, nieokiełzanej, a dalej pewien rodzaj opisu, który kieruje nas w stronę tego, co określamy jako „zwierzęca natura”. Czym jest zwierzęca natura rozumiana przez człowieka. Czy to sposób bycia oparty na instynkcie, popędach? To spektakl najmniej oczywisty w kontekście tego programu, bo w gruncie rzeczy mówiący wiele o relacji ludzkiej, ale uruchamiający najwięcej skojarzeń i stawiający mnóstwo pytań, kiedy będziemy chcieli wstawić go w kontekst zwierzęcy.
Natomiast Iza Szostak w solo „Karmi go” prowadzi swoisty dialog ruchowy z żywą, poruszającą się na scenie kurą, próbując również naśladować jej działania i obecność na scenie. Tym razem występująca na scenie żywa kura jest pokazana przewrotnie jako potencjalny drapieżnik, który może zaatakować nawet (pluszowego) aligatora.
Negocjacja pomiędzy tym, co ludzkie i tym, co zwierzęce pojawia się również przy okazji spektaklu „Wieloryb” Tatiany Kamienieckiej. Choreografka inspiruje się fizycznością jurodiwego (figury dobrze znanej w prawosławiu) – postrzega go i sytuuje pomiędzy boskością a szaleństwem, by ostatecznie wpisać w ramę zwierzęcą. Nazywa spektakl „Wieloryb”. Prawdopodobnie nawiązuje do tradycji biblijnej, odnoszącej się do przemiany wewnętrznej proroka Jonasza. Wspomniana przemiana nastąpiła podczas podróży w brzuchu wieloryba. Ta trzydniowa podróż stała się czasem spotkania się ze swoimi myślami, spotkania ze sobą. Wieloryb traktowany jest jako symbol ciemnych pragnień ludzkich oraz prób samodoskonalenia. Mamy w spektaklu zestawiony konglomerat kilku tradycji, w których choreografka splata cielesność, zwierzęcość, duchowość oraz szaleństwo, próbując w inny sposób zbudować system odniesień pomiędzy tym, co ludzkie i tym, co zwierzęce.
Antonia Baehr w „Abecedarium Bestiarium” przypomina o gatunkach zwierząt, które wyginęły na przełomie wieków. Jej celem nie jest tylko nostalgiczna refleksja o świecie, którego już nie ma, który odszedł, ale przede wszystkim intelektualny komentarz o tym, że obecność tych zwierząt była związana z konkretnym porządkiem świata i stylem bycia. Zwierzęta stanowiły swoiste symbole epoki, pewnej jakości życia, struktury społecznej. Opowieść o zwierzętach okazuje się także pretekstem, aby przypomnieć i opowiedzieć o kilku bliskich jej osobach.
Z kolei Martin Nachbar wraz z grupą tancerzy w spektaklu „Animal dances” próbuje ucieleśniać ruch zwierząt, ale ich nie naśladuje. To najbardziej fizyczny spektakl, który zdradza ludzki sposób patrzenia i widzenia motoryki zwierząt.  
W programie znajdują się jeszcze spektakle dziecięce, bajki, które świetnie uświadamiają, w jaki sposób tworzy się w kulturze narracje o zwierzętach, w jaki sposób tworzy podziały i hierarchie – „Karnawał zwierząt” Karoliny Garbacik i „Małe zwierzenia. Zwierzątka” P. Passiniego  pokazują magiczny świat zwierząt najczęściej spersonifikowanych.
Projekt performatywny Z perspektywy żaby pokazuje, jak można odwrócić optykę i inaczej komunikować obecność zwierząt w środowisku człowieka albo poza nim. Mierzy się z tematami zwierzęcia ludzkiego i nie-ludzkiego zwierzęcia oraz szukania zwierzęcości w człowieku. Interesowały mnie konteksty, w jakich pojawiają się figury zwierzęce i znaczenia, które im nadajemy
.

- Anna Królica, kuratorka części performatywnej programu „Z perspektywy żaby”,
krytyczka, historyczka i kuratorka tańca. Ostatnio wydała książkę „Pokolenie solo. Choreografowie w rozmowach z Anną Królicą” (Cricoteka, Kraków  2013). Autorka pierwszej książki o najnowszej historii tańca współczesnego w Polsce - „Sztuka do odkrycia. Szkice o polskim tańcu” (Tarnów, 2011). Stypendystka Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2012 roku. Realizuje również projekty kuratorskie: „Maszynę choreograficzną” w Cricotece (od 2013r), „Z perspektywy żaby” w Centrum Kultury „Zamek” (2015), „Goodbye Superman! (wraz z E. Makohon, P. Łyskawa, Kraków 2015), „Portrety. Kobiety w polskiej choreografii” (2014), „Archiwum Ciała” w poznańskim Centrum Kultury „Zamek” (2013); w 2011 roku programowała festiwal „Kalejdoskop” w Białymstoku i do dziś jest związana z festiwalem. Działała w jury Polskiej Platformy Tańca w 2008 i 2012 roku. Była przewodniczącą pierwszej Rady Programowej Instytutu Muzyki i Tańca w latach 2011-2014. W 2010 roku pełniła funkcję głównego koordynatora merytorycznego I Kongresu Tańca w Warszawie. Wraz z Witoldem Mrozkiem założyła specjalistyczny portal o tańcu współczesnym, www.nowytaniec.pl , działający w latach 2006-2011.__________________________________________________________________________________

WYDARZENIA PROGRAMU Z PERSPEKTYWY ŻABY
___________________________________________________________________________________

spektakl „WHAT THEY ARE INSTEAD OF?” Jared Gradinger & Angela Schubot (Niemcy)
sobota, 7.03. g. 20, Sala Wielka, bilety: 15 zł (ulgowe) I 20 zł (normalne)

prezentację spektaklu poprzedzi wykład:
”WPROWADZENIE DO ANIMAL STUDIES” – dr Anna Barcz
sobota, 7.03. g. 18, Hol Balkonowy, wstęp wolny
___________________________________________________________________________________

spektakl „KARMI GO” – chor. Iza Szostak
środa, 8.04. g. 19, Sala Wielka, bilety: 10 zł (ulgowe) i 15 zł (normalne)

po spektaklu zapraszamy na panel dyskusyjny:
„JAK WYGLĄDA SPÓR O ZWIERZĘTA W TAŃCU?” - uczestnicy: Anna Duda, Julia Hoczyk, Anna Królica, Mateusz Szymanówka, Rafał Urbacki
środa, 8.04, ok. g. 19.45, Sala Wielka, wstęp wolny
___________________________________________________________________________________

wykład „ZooBOWIĄZANIE - MIEJSCE OGRODÓW ZOOLOGICZNYCH” – prof. Andrzej Elżanowski
środa, 15.04. g.18, Scena Nowa, wstęp wolny
___________________________________________________________________________________

spektakl „KARNAWAŁ ZWIERZĄT” w chor. Karoliny Garbacik, Białostocki Teatr Lalek
czwartek, 16.04. g. 18 Sala Wielka , bilety: 15 zł (ulgowe) i 20 zł (normalne)
___________________________________________________________________________________

spektakl „WIELORYB”, chor. Tatiana Kamieniecka
piątek, 8.05.g. 19 Sala Wielka  bilety: 10 zł (ulgowe) i 15 zł (normalne)

po spektaklu zapraszamy na wykład:
„FRANCUSKIE IMAGINARIUM – O MOTYWACH ZWIERZĘCYCH W TAŃCU WSPÓŁCZESNYM” – dr Joanna Szymajda
piątek, 8.05, ok. g. 19.45, Sala Wielka , wstęp wolny
___________________________________________________________________________________

dyskusja „WEGETARIANIZM – NOWA WRAŻLIWOŚĆ W BOGATYM ŚWIECIE?” - uczestnicy: prof. Jan Hartman, prof. Przemysław Czapliński, prowadzenie: Krzysztof Hoffmann
30.05. g. 14, wstęp wolny
Dyskusję poprzedzą targi żywności wegetariańskiej i wegańskiej połączone ze śniadaniem przed gmachem CK Zamek.
___________________________________________________________________________________

wystawa edukacyjna „MIASTO ZWIERZĄT”

4.09.-28.09., Hol Wielki, wstęp wolny
Wystawa przygotowywana we współpracy z Polskim Towarzystwem Ochrony Przyrody Salamandra i Gazetą Wyborczą.
___________________________________________________________________________________

spektakl „ABECEDARIUM BESTRIARIUM” - Antonia Baehr (Niemcy)
sobota, 19.09. g. 20, Sala Wielka, bilety: 15 zł (ulgowe) i 20 zł (normalne)
___________________________________________________________________________________

rozmowa „RELIGIA A ZWIERZĘTA” z udziałem m.in. Olgi Tokarczuk

piątek, 2.10. g. 18., Sala Wielka, wstęp wolny
___________________________________________________________________________________

spektakl “ANIMAL DANCES” - Martin Nachbar (Niemcy)
sobota, 17.10. g. 20, Sala Wielka , bilety: 15 zł (ulgowe) i 20 zł (normalne)
___________________________________________________________________________________

 

Program do pobrania w wersji graficznej: PROGRAM

 

 


 

WEGE-LUNCH przed Zamkiem

30.05.2015  

Zapraszamy na wegetariański/wegański `lunch` przed Zamkiem!

więcej   

WEGETARIANIZM - NOWA WRAŻLIWOŚĆ W BOGATYM ŚWIECIE? panel dyskusyjny

30.05.2015  

Zapraszamy na panel dyskusyjny, w którym udział wezmą prof. Jan Hartman i prof. Przemysław Czapliński.

więcej   

dziś     w tym tygodniu     w tym miesiącu

pn wt śr cz pt so nd
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 


ul. Św. Marcin 80/82
61-809 Poznań
tel. |+48| 61 6465 254
fax |+48| 61 6465 308
kasa: |+48| 61 6465 260
kasa@ckzamek.pl
czynna codziennie w g. 10-21

 

Stara wersja strony CK Zamek design by MOTOR STUDIO