DNI MIGRACJI
zapraszamy do ZAMKU
26-28.10.

kiedy: 26.10.
do: 28.10.
cena biletu: wstęp wolny

autorka: Kaja Makacewicz

Wszyscy jesteśmy potomkami imigrantów. Być może, tak jak uczono nas w szkole, przybywających gdzieś ze wschodu prasłowiańskich uczestników wędrówki ludów. A może zasiedlających miasta przybyszów z Niemiec lub szukających wolności religijnej Holendrów lub Szkotów? Albo żyjących w tolerancyjnej Rzeczpospolitej wyznawców judaizmu lub islamu? Prawdopodobnych scenariuszy jest wiele, bowiem ludzie przemieszczali się od zawsze, poszukując bezpieczeństwa, lepszego życia lub po prostu zaspokajając ciekawość świata.
Żyjemy jednak tu i teraz, w czasach zasadniczej zmiany w sposobie traktowania procesów migracyjnych jaką przyniósł XX wiek. Zakończyła się oparta na micie odkrywców i kolonizatorów budowa społeczeństw obu Ameryk i Australii, a bogaty świat zaczął wprowadzać coraz większą ilość obostrzeń reglamentujących dostęp do swojego terytorium.
Przez 25 lat transformacji w Polsce obserwujemy proces dopasowywania się do polityki migracyjnej Zachodu. Przełomem stało się rzecz jasna nasze przystąpienie do Unii Europejskiej próbującej przy pomocy wspólnego prawodawstwa budować jednolity sposób postępowania wobec politycznych i ekonomicznych uchodźców. Podczas Dni Migracji postaramy się odpowiedzieć na pytanie, jakie konsekwencje przynosi udział Polski w budowaniu „europejskiej fortecy”? Jaki jest prawny status i sytuacja bytowa ludzi poszukujących w Polsce schronienia i nadziei na lepsze życie?
Temat debaty kieruje nasze zainteresowanie w stronę przybyszy spoza Unii Europejskiej, trafiających zazwyczaj, zgodnie z obowiązującą procedurą, do zamkniętych ośrodków. Podczas kolejnych odsłon Dni Migracji w Centrum Kultury ZAMEK postaramy się zwrócić uwagę odbiorców na inne problemy związane z ekonomiczną migracją wewnątrz zróżnicowanej pod względem zamożności Unii Europejskiej, zjawiskiem bezpaństwowców czy wyzyskiem osób o nieuregulowanym statusie prawnym.
Istnieje kilka powodów, dla których postanowiliśmy zorganizować wydarzenie poświęcone tej tematyce. Najważniejszy to bardzo nikła wiedza Polaków na temat losu imigrantów, sytuacji i problemów, jakie ich spotykają. A przecież tak niedawno o naszych podobnych doświadczeniach śpiewał Jacek Kaczmarski w utworze „Nasza klasa”. Szybko jednak przyzwyczailiśmy się do wygodnej rzeczywistości, do paszportów w szufladach naszych biurek, do komfortu bycia obywatelami lepszej części świata. Pragniemy, aby program, na który składają się koncert, spotkanie, debata, warsztaty, film i spektakl teatralny, wprowadzając nas w obszar wielokulturowości i otwartości na inność, wytrącił nas z owego stanu obojętności i zaniku pamięci o własnych doświadczeniach.


26.10.
g.11– 12.30
WARSZTATY WIELOKULTUROWE DLA DZIECI - prowadzi Mamadou Diouf / Scena Nowa / wstęp wolny
g. 15–17.30
PIKNIK CUDZOZIEMCÓW / Sala Wielka / wstęp wolny
g. 18– 20
DEBATA: Jestem uchodźcą, jestem migrantem, mieszkam w Polsce / Scena Nowa
W debacie, tłumaczonej na język angielski,  wezmą udział:
Szirin - Iranka, aktywistka ruchu „Milion podpisów w sprawie wycofania dyskryminujących praw”
Hamid – z pochodzenia Pakistańczyk, rok spędził w obozie dla uchodźców w Krośnie Odrzańskim.
Wojciech Gajda – prawnik, który praktykę zawodową prowadzi w Poznaniu. Jednym z obszarów jego zainteresowań i aktywności są zagadnienia związane z prawami człowieka, w tym w szczególności kwestia statusu uchodźców osadzonych w tzw. ośrodkach detencyjnych na terenie Polski.
Marta Różycka – emigrantka, członkini kolektywu Syrena, działaczka ruchu No border/Żadna osoba nie jest nielegalna. Współorganizatorka samopomocy imigranckiej mającej na celu wsparcie strajkujących w obozach dla uchodźców oraz imigrantów zmagających się z dyskryminacją i wyzyskiem w miejscu pracy i zamieszkania.
Dyskusję poprowadzi Roman Kurkiewicz: dziennikarz i publicysta.

g. 20.15
WYJĄTKOWE ZWIEDZANIE ZAMKU
- start w holu przy kasach – wstęp wolny – wejściówki

27.10.
g.17 FILM „300 mil do nieba” – reż. Maciej Dejczer / Sala Kinowa / Bilety 5 zł

28.10.
g. 20 SPEKTAKL „UCZTA” - Finał warsztatów teatralnych Fundacji Strefa WolnoSłowa / Sala Wielka / wstęp wolny

Dniom Migracji towarzyszyć będzie WYSTAWA serii zdjęć z polskich obozów dla uchodźców. Zdjęcia zostały wykonane w latach 2012- 2014 podczas warsztatów artystycznych na terenie trzech z siedmiu ośrodków detencyjnych zorganizowanych przez Grupę No Border// No One Is Illegal//Żadna Osoba Nie Jest Nielegalna 

 

Stara wersja strony CK Zamek design by MOTOR STUDIO