2. EDYCJA POZNAŃSKIEJ
NAGRODY LITERACKIEJ

gdzie: Collegium Minus

2. EDYCJA POZNAŃSKIEJ NAGRODY LITERACKIEJ
5.05. / g. 14 / Collegium Minus - Aula Lubrańskiego, ul. Wieniawskiego 1 / wstęp: zaproszenia

Prezydent Poznania, Jacek Jaśkowiak oraz J. M. Rektor UAM, prof. Bronisław Marciniak zapraszają do zgłaszania kandydatów do Poznańskiej Nagrody Literackiej, ufundowanej przez Miasto Poznań oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza!


Nagroda przyznawana jest w dwóch kategoriach: 1) za wybitne zasługi dla polskiej literatury i kultury (Nagroda im. Adama Mickiewicza), 2) za znaczący, innowacyjny dorobek w dziedzinie literatury, humanistyki, popularyzacji kultury literackiej dla twórcy, który nie ukończył 35. roku życia (Nagroda-Stypendium im Stanisława Barańczaka).
Laureaci otrzymają dyplom Poznańskiej Nagrody Literackiej, a także nagrodę pieniężną w wysokości 60 000 zł (Nagroda im. Adama Mickiewicza) oraz 40 000 zł (Nagroda-Stypendium im. Stanisława Barańczaka).
Do zgłaszania kandydatów do Nagrody upoważnieni są członkowie Kapituły, środowiska naukowe, instytucje kulturalne, władze samorządowe, organizacje pozarządowe, wydawnictwa oraz media patronujące Nagrodzie. 
Termin zgłaszania kandydatur upływa 15 marca 2016 r. Zgłoszenie winno zawierać: dane personalne kandydata, opis jego dokonań twórczych oraz książki jego autorstwa wydane w ciągu trzech lat poprzedzających rok przyznania Nagrody (2013, 2014, 2015).

Mamy zaszczyt ogłosić, że laureatem Nagrody im. Adama Mickiewicza został ERWIN KRUK.
Do Nagrody-Stypendium im. Stanisława Barańczaka nominowani zostali: Magdalena Kicińska, Jakub Małecki, Marta Olesik.

Więcej o laureacie i nominowanych do nagrody tutaj

Wręczenie nagród odbędzie się 5.05.

Laureatów wyłania Kapituła w składzie: prof. Inga Iwasiów, prof. Bogumiła Kaniewska, Jarosław Mikołajewski, prof. Piotr Śliwiński (przewodniczący), Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki, prof. Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz, prof. Szymon Wróbel.
 

Ewentualne pytania prosimy kierować do sekretarza Kapituły, dra Marcina Jaworskiego (marcin.jaworski@amu.edu.pl).

Zgłoszenia i książki należy wysłać na adres:

Centrum Kultury Zamek
Zespół ds. Literatury
ul. Św. Marcin 80/82
61-809 Poznań
j.przygonska@ckzamek.pl

REGULAMIN

 

Stara wersja strony CK Zamek design by MOTOR STUDIO